1 gezonde maaltijd met het gezin

25,00 €

Betaal een pakket gezonde voeding (brood, fruit en groenten, zuivel, vlees of vis) om een familie in bestaansonzekerheid er tijdelijk bovenop te helpen, in afwachting van stabielere inkomsten.